Playhit >> ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

เพื่อปกป้องสิทธิของคุณโปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการทั้งหมดและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดต่อไปนี้ของบริการสมาชิก
1.ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

1.1เมื่อคุณลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเว็บไซต์นี้สามารถใช้ Playhit ให้บริการสมาชิก(เป็นชื่อเรียกโดยย่อ),และเมื่อคุณได้อ่านแล้ว,รับรู้และเห็นด้วยกับทุกข้อตกลงและเงื่อนไขของการให้บริการเมื่อสมาชิกใช้บริการที่กล่าวว่ายินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้บริการขอบเจตการตกลงที่จะยอมรับของบริษัท Playhit เว็บไซต์นี้(รวมทั้งกติกาเกม,เนื้อหาศูนย์บริการลูกค้า,กติกาการประกาศแต่ละรายการของแต่ละเซิร์ฟ)และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับ

1.2หากท่านยังอายุไม่ถึง20ต้องมีผู้ปกครองของท่านให้การดูแล(ตัวแทนทางกฎหมายหรือผู้ปกครอง) เพื่อทำความเข้าใจข้อตกลงเงื่อนไขการใช้บริการหลังทำการแก้ไขเพื่อสะดวกในการใช้หรือใช้เซิร์ฟเวอร์ต่อ

2.ข้อตกลงและเงื่อนไขบริการสมาชิกมีการปรับปรุงและแก้ไข

บริษัท Playhit ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและเพิ่มเติม,ถ้าข้อตกลงและเงื่อนไขมีเพิ่มเติมหรือแก้ไข,บริษัท Playhit จะประกาศเรื่องแก้ไขให้ทราบในหน้าเว็บไซด์อย่างเป็นทางการ,จะไม่แจ้งให้ทราบเป็นการส่วนตัวถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับการปรับเปลี่ยนเนื้อหา,โปรดอย่าดำเนินการใช้บริการ,หากคุณใช้บริการหลังการประกาศ,จะถือว่าคุณได้ยอมรับและเห็นด้วยกับการแก้ไขเงื่อนไขการใช้บริการ

3.อธิบายการบริการ

Playhit บริการเกมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ,ยังคงให้บริการเครือข่ายเพิ่มเติมสำหรับสมาชิกสมาชิกต้องยอมรับบริการเจ้าของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่จำเป็น,รวมถึงการรับผิดชอบ (ค่าใช้จ่ายการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต), (ค่าโทรศัพท์) ค่าใช้จ่ายโทรคมนาคมอื่นๆ

4.ความรับผิดชอบและหน้าที่ของสมาชิก

4.1 คุณยินยอมว่าในการบันทึกลงทะเบียนสิทธิของคุณ,สอดคล้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นจริงข้อมูลเข้าสู่ระบบของท่านเมื่อมีการเปลี่นแปลงจะอัพเดทใหม่เมื่อมีการออนไลน์ตลอดเวลาข้อมูลส่วนบุคคลที่ล็อคอิน หรือข้อมูลเข้าสู่ระบบเดิมที่ไม่เป็นความจริงจะไม่มีการปรับปรุงหรือสงสัยในข้อผิดพลาดใดๆ Playhit ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการเป็นสมาชิกและสิทธิในการใช้บริการของคุณ

4.2 สมาชิกจะต้องไม่ใช้บริการสำหรับกิจกรรมเชิงพาณิชย์ใดๆ

4.3 นอกจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการ,คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของการปฏิบัติและการใช้งานอินเทอร์เน็ต

4.4 สมาชิกจะต้องไม่ใช้บริการในการส่ง,ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ที่ไม่เหมาะสมหมิ่นประมาท, อนาจาร, หยาบคายบทความที่น่ารังเกียจหรือภาพไม่เหมาะสม

4.5 สมาชิกตกลงว่าจะเคารพทรัพย์สินทางปัญญาห้ามสิ่งพิมพ์ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นๆในรูปแบบข้อความ,รูปภาพหรือรูปแบบอื่นๆ

4.6 รับรู้ว่าเมื่อคุณเป็นสมาชิกของเว็บไซต์นี้จะต้องเริ่มต้นใช้บริการ,สิทธิทั้งหมดยังคงเป็นของ Playhitและผู้ที่ยอมรับข้อตกลงอาจให้บริการเฉพาะสมาชิกที่สอดคล้องเงื่อนไขของข้อตกลงในการให้บริการ,ไม่ให้เช่าให้ยืมโอนหรืออนุญาตให้ใช้กับคนอื่นๆที่เป็นบุคคลที่สาม

4.7 สมาชิกเก็บรักษาบัญชีเว็บไซต์ของข้อตกลง,รหัสผ่านและข้อมูลอื่นๆของสมาชิก,เข้าสู่ระบบไปยังระบบและกลุ่มนี้เพื่อดำเนินการบัญชีทั้งหมด,จะรับผิดชอบ

4.8 หากสมาชิกพบว่ามีการใช้ที่ผิดกฎหมายของบัญชีหรือรหัสผ่านซึ่งเป็นของคุณหรือสถานการณ์ใดๆละเมิดความปลอดภัยอื่น,ให้แจ้งบริษัท Playhit ทราบทันทีหากเกิดจากความประมาทของตัวท่านเอง, ซึ่งทำให้มีผู้ใช้รหัสผ่านใช้งานที่ผิดกฎหมายของผู้อื่น,บริษัท Playhit จะไม่รับผิดชอบใด

5.ข้อจำกัดความรับผิดชอบการเติมเงินสมาชิก

5.1 เว็บไซด์นี้สมาชิกทำการเติมเงินในการใช้จ่ายท่านต้องเข้าใจว่าค่าเติมเงินที่ใส่ลงในหน้าเว็บไซด์หรือใช้จ่ายในเซิร์ฟนี้ไม่สามารถยกเลิก,แก้ไข,คืนเงินหรือเปลี่ยนไปยังเซิร์ฟอื่นได้

5.2 ถ้าคุณกำลังใช้วิธีผิดกฏหมายเพื่อทำการ(เติมเงิน)Playhit ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการเป็นสมาชิกและใช้บริการของคุณได้ตลอดเวลาและผู้รับผิดที่เกี่ยวข้องจะถูกสอบสวน

6.ยกเลิกการใช้บริการกับการเปลี่ยนแปลง

เมือสมาชิกมีพฤติกรรมต่อไปนี้ Playhit ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆของการให้บริการของบัญชีสมาชิกและไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงบริการของสมาชิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้น เกิดความไม่สะดวกหรือความเสียหายการให้บริการของสมาชิกหรือบุคคลใดๆถือว่าต้องความรับผิดชอบใดๆ

6.1 สมาชิกเข้าสู่ระบบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามลงทะเบียน

6.2 ใช้ชื่อ Playhit หรือเหมือน Playhit เป็นชื่อตัวเอง

6.3 ใช้อักษรนอกจากภาษาจีน,อังกฤษตั้งเป็นชื่อตัวเอง

6.4 ใช้ชื่อบุคคลอื่นหลอกลวงเพื่อจะบัญชีผู้ใช้บริการ

6.5 ใช้วิธีเติมเงินในลักษณะหลอกลวงและไม่ยุติธรรม

6.6 ละเมิดข้อตกลงในการให้บริการ

6.7 ละเมิดความปลอดภัยของประชาชน, ประเพณีและศีลธรรมของประชาชน

6.8 การละเมิดกฎหมายที่มีอยู่

7.เซิร์ฟเวอร์หยุดบริการหรือขัดข้อง

ในกรณีต่อไปนี้,บริษัท Playhit มีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกทั้งหมดหรือบางส่วนของการให้บริการ จึงทำให้เกิดปัญหาความไม่สะดวกและความเสียหาย,การให้บริการของสมาชิกหรือบุคคลใดๆถือว่าความรับผิดชอบใดๆ

7.1 การบำรุงรักษาและการก่อสร้างของบริการที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

7.2กรณีที่ซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์และอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์การสื่อสารเกิดล้มเหลวอย่างฉับพลัน

7.3 ไม่สามารถที่จะให้บริการเนื่องจากภัยธรรมชาติและปัจจัยเหตุสุดวิสัยอื่นๆ

7.4 ในกรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันสมาชิกคนอื่นๆหรือบุคคลที่สาม เพื่อรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์ของข้อมูล

ละเมิดข้อกำหนดของพระราชกฤษฎีกาหรือบริการอันเป็นผลมาจากผู้ใช้หรือเป็นเรื่องในส่วนที่บริษัทPlayhit ไม่ได้รับผิดชอบจะส่งผลให้บางส่วนหรือทั้งหมดของการให้บริการถูกระงับหรือหยุดดำเนินการค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาของการระงับหรือหยุดชะงักจะเรียกเก็บเงินตามปกติ

8.เปลี่ยนแปลงสิทธิที่จะให้บริการ

Playhit มีสิทธิเพิ่มแก้ไขหรือลบทั้งหมดหรือบางส่วนของสิทธิในการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบสมาชิกจะไม่ได้ค่าตอบแทนใดๆหรือชดเชยความเสียหาย

9.ขอบเขตความรับผิดชอบ)

การบริการสอดคล้องกับการวางแผนของบริษัทที่มีอยู่siamgame.in.th สำหรับความต้องการพิเศษของผู้ใช้เฉพาะ บริษัทsiamgame.in.thไม่รับประกันการบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของคุณ

การบริการอาจเกิดจากตัวเอง บุคคลที่สามหรือเกี่ยวกับข้อผิดพลาดอุปกรณ์หรือความล้มเหลวของการสื่อสารโทรคมนาคมเครือข่ายระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์;หรือเกิดจากบุคคลดำเนินการด้วยความประมาททำให้ขาดการเชื่อมต่อ หยุดชะงักหรือไม่สามารถใช้ได้ ข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูลหรือจัดเก็บ;หรือมีระบบดัดแปลงหรือปลอมแปลงหรือแก้ไขข้อมูบริษัท Playhit ดังสถานการณ์ข้างต้นจะไม่รับประกันความมั่นคงของบริการต่างๆการรักษาความปลอดภัยและถูกต้องและจะไม่หยุดชะงักสมาชิกจะต้องเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดของการใช้บริการและอาจทำให้เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นใดๆ จะต้องจ่ายค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ

10.ปกป้องข้อมูลสมาชิกและความเป็นส่วนตัว

10.1 สมาชิกเข้าสู่ระบบหรือเก็บไว้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านเห็นด้วยกับบริษัท Playhit ที่จะเก็บบันทึก,ค้นหา,จัดการ,บันทึกและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกคน เพื่อให้บริการข้อมูลอื่นๆของสมาชิก หรือทำสถิติสมาชิก ารสำรวจพฤติกรรมของเครือข่ายหรือการศึกษาที่ใช้ถูกต้องตามกฎหมาย

10.2 สมาชิกเข้าสู่ระบบหรือเก็บไว้ข้อมูลส่วนบุคคล ก่อนที่บริษัท Playhit จะได้รับความยินยอมจากสมาชิก ที่จะไม่เปิดเผยชื่อของสมาชิก, ที่อยู่, e-mail address และอื่นๆในการป้องกันตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลแต่ถ้ากรณีต่อไปนี้:

โดยตุลาการตำรวจหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆตามความต้องการของขั้นตอนตามกฎหมาย

เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนหรือบริษัท Playhit ป้องกันหรือสิทธิของผู้อื่น

เนื่องจากพฤติกรรมของสมาชิกที่ละเมิดพระราชบัญญัติหรือบทบัญญัติข้อกำหนดในการให้บริการ

ในกรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันสมาชิกคนอื่นๆหรือบุคคลที่สาม, เนื้อหาแลกเปลี่ยน, ประสัติเกม,ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์

11.สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมดและข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ ลิขสิทธิ์ของสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญากรรมสิทธิ์หรือสิทธิอื่นๆ เป็นสิทธิของบริษัทหรือผู้มีอำนาจของ Playhit นอกจากอำนาจตามกฎหมายในอนาคตโดยบริษัท Playhit หรือผู้ถือสิทธิตามลำดับ สมาชิกจะได้รับอนุญาตให้ทำซ้ำโอนแปลง, แก้ไข, หรือในรูปแบบอื่นๆ

ถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ,ผู้ที่กระทำผิดเองรับผิดชอบทั้งหมด

12.ประสิทธิผลของเงื่อนไขการใช้ส่วนบุคคล

ข้อตกลงให้ความยินยอมทั้งหมดหรือบางส่วนของสมาชิกไม่ถูกต้อง ไม่ส่งผลกระทบต่อข้อตกลงอื่นๆ

13.กฎหมายที่ใช้บังคับ

การตีความและการประยุกต์ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขของการให้บริการ รวมทั้งสมาชิกที่ใช้บริการมีความเกี่ยวข้องกับบริษัท Playhit ควรอธิบายกฎหมาย(กฎหมายแพ่งของต่างประเทศกฎหมายที่ใช้บังคับหรือกฎหมายอื่นที่คล้ายคลึงกันและกฎระเบียบที่ใช้

14.ศาลที่มีอำนาจ

ความขัดแย้งของข้อกำหนดในการให้บริการ ตกลงที่จะให้ศาลไทเปอำเภอเช่นศาลชั้นต้น.